Logo
Trang chủ

Mô Kim Hiệu Úy - Ma Thổi Đèn

Mô Kim Hiệu Úy - Ma Thổi Đèn

Cập nhật: 5 tháng trước

Người Đăng: Ma Thổi Đèn

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Thể loại: Bí Ẩn

Trạng thái: Tạm Ngừng

Ngày đăng: 5 tháng trước

Biên dịch: Đặng Nam

Thiên Hạ Bá Xướng sau khi nhượng quyền thương hiệu Ma thổi đèn đã viết tiếp câu truyện về ba mô kim hiệu úy trong hệ liệt mới của mình tên Mô Kim Hiệu Úy. Cuốn đầu tiên trong bộ Mô Kim Hiệu Úy được viết vào năm 2015 tên Mô Kim Hiệu Úy - Cửu U Tướng Quân. Hiện tại Thiên Hạ Bá Xướng đã viết tới cuốn thứ hai là Mô Kim Hiệu Úy - Câu Thi Pháp Vương nhưng sau đó đã dừng lại.

5 Update mới nhất
Update 23: Quyển 2 - Chương 1: Mở đầu Câu Thi Pháp Vương . 5 tháng trước
Update 22: Quyển 2: Câu Thi Pháp Vương . 5 tháng trước
Update 21: Quyển 1 - Chương 20: Thăng thiên . 5 tháng trước
Update 20: Quyển 1 - Chương 19: Ma quật . 5 tháng trước
Update 19: Quyển 1 - Chương 18: Thủy trì . 5 tháng trước
Danh sách Chương
BÌNH LUẬN
Danh sách truyện của Ma Thổi Đèn Xem tiếp
10322 · 0 · 115
11467 · 0 · 52
17956 · 0 · 69
8148 · 0 · 34
9521 · 0 · 39