Logo
Trang chủ
Điều khoản dịch vụ
Vui lòng đọc kỹ các điều khoản dịch vụ này trước khi sử dụng trang web https://vozer.vn được điều hành bởi chúng tôi. Điều kiện sử dụng Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ  miễn phí cho bạn, bằng cách tuân theo các điều kiện được nêu dưới đây trong tài liệu này. Mỗi khi bạn truy cập trang web này, sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn phải chấp nhận các điều kiện sau. Đây là lý do tại sao chúng tôi mong bạn đọc chúng một cách cẩn thận. Chính sách bảo mật Trước khi bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách bảo mật https://vozer.vn/privacy-policy liên quan đến việc thu thập dữ liệu người dùng của chúng tôi. Nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách làm của chúng tôi. Bản quyền Nội dung được xuất bản trên trang web này (tải xuống kỹ thuật số, hình ảnh, văn bản, đồ họa, truyện) là tài sản của Vozer và người tạo nội dung (Tác giả) và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Toàn bộ phần biên soạn nội dung được tìm thấy trên trang web này là tài sản độc quyền của người đăng nội dung, với quyền tác giả bản quyền cho phần biên soạn này vì vậy bạn phải hỏi ý kiến họ trước khi muốn sử dụng. Thông tin liên lạc Toàn bộ thông tin liên lạc với chúng tôi là điện tử. Mỗi khi bạn gửi email cho chúng tôi hoặc truy cập trang web của chúng tôi, bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Nếu bạn đăng ký nhận tin tức trên trang web của chúng tôi, bạn sẽ nhận được email thường xuyên từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với bạn bằng cách đăng tin tức và thông báo trên trang web của chúng tôi và bằng cách gửi email cho bạn. Bạn cũng đồng ý rằng tất cả các thông báo, tiết lộ, thỏa thuận và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng các yêu cầu pháp lý về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản. Luật áp dụng Bằng cách truy cập trang web này, bạn đồng ý rằng luật của Việt Nam, không liên quan đến các nguyên tắc của luật xung đột, sẽ chi phối các điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ tranh chấp nào có thể xảy ra giữa Vozer.vn và bạn, hoặc các đối tác kinh doanh và cộng sự. Tranh chấp Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc bạn truy cập vào trang web này hoặc đến các sản phẩm bạn mua từ chúng tôi theo bất kỳ cách nào sẽ được phân xử và bạn đồng ý với quyền quyết định của các tòa án đó. Nhận xét, đánh giá và email Khách truy cập có thể đăng nội dung miễn là nội dung đó không khiêu dâm, bất hợp pháp, nói xấu, đe dọa, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, xâm phạm quyền riêng tư hoặc gây tổn hại theo bất kỳ cách nào khác cho các bên thứ ba. Nội dung phải không có vi-rút phần mềm, chiến dịch chính trị và lôi kéo thương mại. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) để xóa và / hoặc chỉnh sửa nội dung đó. Khi bạn đăng nội dung của mình, bạn cấp cho [name] quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền và không thể thu hồi để sử dụng, tái tạo, xuất bản, sửa đổi nội dung đó trên toàn thế giới bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Giấy phép và Quyền truy cập Trang web Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này với mục đích cá nhân. Tài khoản người dùng Nếu bạn là chủ sở hữu của một tài khoản trên trang web này, bạn hoàn toàn  duy trì tính bảo mật của chi tiết người dùng cá nhân của bạn (tên người dùng và mật khẩu) và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi của bạn. Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền chấm dứt tài khoản, chỉnh sửa hoặc xóa nội dung và xóa nội dung theo quyết định của chính phủ nếu họ yêu cầu.