Logo
Trang chủ

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không 2: Khởi Nguyên Đại Lục

[Dịch] Thôn Phệ Tinh Không 2: Khởi Nguyên Đại Lục

Cập nhật: 1 tuần trước

Người Đăng: Tu Tiên

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đang Viết

Ngày đăng: 1 tuần trước

Tên gốc: 吞噬星空 2 起源大陆

Cảnh giới:

Các cấp độ trong truyện: Trường phái: vũ giả – tinh thần niệm sư khống vật – tinh thần niệm sư huyễn thuật – tề dược sư… Tinh Thần Niệm Sư sử dụng sức mạnh tinh thần của bản thân chính là năng lượng vũ trụ hấp thụ được chuyển hoá mà thành, có thể khống vật hoặc tạo ra ảo giác cho đối phương.

Trình độ địa cầu: Chiến sĩ (sơ-trung-cao) -> Chiến thần (sơ-trung-cao) ->Tồn tại trên chiến thần (cấp hành tinh).

Trình độ vũ trụ: Học Đồ (dưới cấp hành tinh) -> Hành Tinh -> Hằng Tinh -> Vũ Trụ -> Vực Chủ -> Giới Chủ -> Bất Hủ (sơ-trung-cao-vô địch) -> Bất Hủ Quân Chủ (sơ-trung-cao-vô địch) -> Bất Hủ Phong Hầu (sơ-trung-cao-vô địch) -> Bất Hủ Phong Vương (sơ-trung-cao-vô địch) -> Vũ Trụ Tôn Giả (sơ-trung-cao) -> Vũ Trụ Bá Chủ = Vũ Trụ Tôn Giả Vô Địch -> Vũ Trụ Chi Chủ (lực chiến 1-6) -> Vũ Trụ Tối Cường Giả = Chân Thần (lực chiến lớn hơn 6) -> Hư Không Chân Thần (lực chiến lớn hơn 10) -> Vĩnh Hằng Chân Thần (lực chiến lớn 10) -> Hỗn Độn Chúa Tể -> Thần Vương.

Nội dung sơ lược: La Phong mang theo Giới Thú Ma La Tát xuyên qua luân hồi, đi tới Khởi Nguyên đại lục...

Tương lai thế giới, Tinh hải dạo chơi, xuyên qua không gian và thời gian, máy móc khoa học kỹ thuật, mục tiêu là không biết tinh thần đại hải!

5 Update mới nhất
Update 1: Chương 1: Sơ lâm Khởi Nguyên Đại Lục . 1 tuần trước
Danh sách Chương
Update Tiêu đề Cập nhật
1 Chương 1: Sơ lâm Khởi Nguyên Đại Lục 1 tuần trước
BÌNH LUẬN
Danh sách truyện của Tu Tiên Xem tiếp
Đăng Truyện