Logo
Trang chủ

Thi vương Tương Tây - Ma Thổi Đèn

Thi vương Tương Tây - Ma Thổi Đèn

Cập nhật: 3 tháng trước

Người Đăng: Ma Thổi Đèn

Tác giả: Thiên Hạ Bá Xướng

Thể loại: Bí Ẩn

Trạng thái: Hoàn Thành

Ngày đăng: 3 tháng trước

Tên khác: Nộ Tinh Tương Tây truyện

Đi tìm nội đơn cứu Đa Linh khỏi thuật Giáng Đầu, bọn Hồ Bát Nhất lần theo manh mối, tới lão Trần mù, nghe lão kể lại sự tích Xả Lĩnh Ban Sơn năm xưa hợp sức trộm mộ Bình Sơn.

Lần đầu tiên, thủ thuật trộm mộ, khí giới độc môn, bí thuật chân truyền của hai phái Ban Sơn Xả Lĩnh được tiết lộ. Nào thang rết trèo vực sâu khều xác chết, Xuyên Sơn Quật Tử Giáp đào núi xuyên hầm, Khôi Tinh Thích Đẩu đương đầu cương thi, Bác Long trận đối phó quái vật…, tất cả liệu có đủ giúp các bậc tiền bối nghề đổ đấu vượt qua trùng trùng hiểm nguy mỗi lúc một nằm ngoài sức tưởng tượng?

Bí mật nào chờ đợi họ chốn đơn cung điện các ẩn trong lòng núi thâm u? Và trên hết, phải chăng tồn tại một mối dây liên kết những bí mật ấy với các trải nghiệm phiêu lưu trước giờ của nhóm Mô Kim hiệu úy?

5 Update mới nhất
Update 55: Chương 56: Tới thăm chuyên gia giải mê văn ám thị (hết) . 3 tháng trước
Update 54: Chương 55: Dối trên gạt dưới . 3 tháng trước
Update 53: Chương 54: Cuốn nhật kí thất lạc . 3 tháng trước
Update 52: Chương 53: Cầu huyền trong phủ . 3 tháng trước
Update 51: Chương 52: Đêm khuy tĩnh lặng . 3 tháng trước
Danh sách Chương
Update Tiêu đề Cập nhật
1 Chương 1: Lưu ly xưởng 3 tháng trước
2 Chương 2: Na tra bát tý 3 tháng trước
3 Chương 3: Câu truyện đào mộ 3 tháng trước
4 Chương 4: Nghĩa trang lão hùng lĩnh 3 tháng trước
5 Chương 5: Hao tử nhị cô 3 tháng trước
6 Chương 6: Thuật tống xác 3 tháng trước
7 Chương 7: Cắn tai 3 tháng trước
8 Chương 8: Rửa ruột 3 tháng trước
9 Chương 9: Bia báo cổ 3 tháng trước
10 Chương 10: Thám bình sơn 3 tháng trước
BÌNH LUẬN
Danh sách truyện của Ma Thổi Đèn Xem tiếp
6034 · 0 · 72
2462 · 0 · 36
5191 · 0 · 41
4810 · 0 · 28
4901 · 0 · 25