Logo
Trang chủ
Truyện Voz

Tổng hợp những bộ truyện voz tâm đắc nhất do các vozer tự viết, tự truyện mang lại cảm xúc chân thật nhất.

3053 · 0 · 43
5 Năm 1 Cái Kết
5 Năm 1 Cái Kết

Đăng bởi Admin , 4 tháng trước

1418 · 0 · 36
Thằng Lem
Thằng Lem

Đăng bởi Admin , 4 tháng trước

5962 · 0 · 38
Tô Lịch: Sự Thật và Lịch Sử
Tô Lịch: Sự Thật và Lịch Sử

Đăng bởi Admin , 4 tháng trước

6757 · 0 · 61
12093 · 0 · 70
29443 · 0 · 91
4572 · 0 · 40
Nhật ký tán gái
Nhật ký tán gái

Đăng bởi Admin , 4 tháng trước

13607 · 0 · 106
Tử Tù
Tử Tù

Đăng bởi Admin , 4 tháng trước

15467 · 0 · 82
[Review] Đời Lính
[Review] Đời Lính

Đăng bởi Admin , 4 tháng trước

29456 · 0 · 85