Logo
Trang chủ

Sử Nam ta

Sử Nam ta

Cập nhật: 6 tháng trước

Người Đăng: Nguyễn Công Bách

Tác giả: NCBBBB

Thể loại: Truyện Voz

Trạng thái: Đang Viết

Ngày đăng: 6 tháng trước

Lịch sử Việt Nam là một dòng chảy
Có những thăng trầm và biến động
Có những anh hùng và danh nhân
Có những chiến công và hy sinh

Lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay
Có thể chia làm năm thời kỳ
Tiền sử, phong kiến, thuộc địa
Cách mạng, xây dựng, phát triển

Thời tiền sử là thời kỳ đầu tiên
Có nền văn hóa Đông Sơn đặc biệt
Có nước Văn Lang và Âu Lạc
Có các vua Hùng và An Dương

Thời phong kiến là thời kỳ dài nhất
Có nhiều triều đại lên ngôi và suy vong
Có nhiều cuộc khởi nghĩa chống quân xâm lược
Có nhiều bậc vua hiền và tài giỏi

Thời thuộc địa là thời kỳ khổ cực
Có ba nước Pháp, Nhật, Mỹ xâm chiếm
Có nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập
Có nhiều người anh hùng hy sinh vì nước

Thời cách mạng là thời kỳ quan trọng
Có hai cuộc kháng chiến lịch sử
Có hai cuộc cách mạng thành công
Có hai lần đón Tết trùng phùng

Thời xây dựng và phát triển là thời kỳ hiện tại
Có sự đổi mới và hội nhập quốc tế
Có sự phát triển kinh tế và xã hội
Có sự bảo vệ chủ quyền và an ninh

Lịch sử Việt Nam là một kho tàng
Có những giá trị văn hóa và đạo đức
Có những kiến thức khoa học và triết học
Có những kinh nghiệm lịch sử và xã hội

Lịch sử Việt Nam là một niềm tự hào
Của mỗi người con của đất nước này
Hãy gìn giữ và phát huy lịch sử Việt Nam
Để xây dựng một tương lai tươi sáng
BÌNH LUẬN
Danh sách truyện của Nguyễn Công Bách Xem tiếp
1273 · 0 · 45
Sử Nam ta
Sử Nam ta

Đăng bởi Nguyễn Công Bách , 6 tháng trước

1409 · 0 · 54