Mặt Đá ...Ngôi Nhà Đối Diện

Cinque Terre

Cập nhật: 3 Năm Trước.

Người Đăng: Bắp.

Tác giả: Bắp.

Thể loại: Truyện VOZ.

Trạng thái: Đang Viết.

Ngày đăng: 3 Năm Trước.

669    0    1      

Ai cũng có những kí ức, có những ước mơ, suy nghĩ. Và những dòng chữ sắp tới nó dành cho những kí ức, ước mơ, suy nghĩ của tôi. Tôi viết cho chính tôi, viết cho một tuổi trẻ khó phai.
Tags: matda,bap

5 Update mới nhất

Update Chap 1: Mở Đầu . Cập Nhật: 3 Năm Trước

Danh sách Update

Update Tiêu đề Cập nhật
Chap 1 Mở Đầu 3 Năm Trước
Danh sách truyện đăng gần đây của Bắp
Tiêu đề
phucbg10x

Mặt Đá ...Ngôi Nhà Đối Diện

Đăng bởi phucbg10x, 3 Năm Trước

670 · 0 · 3