Cuộc sống mới

"Vì sẽ có người bên em mỗi khi em buồn... Sẽ có người bên em mỗi khi em vui... Sẽ có người thay anh, quan tâm em mỗi ngày... Cầu cho em luôn hạnh phúc nhé...